Társadalmi felelősségvállalás

Az Ongropack Kft., Magyarország egyik piacvezető műanyagipari vállalatának működése elválaszthatatlan az őt körülvevő társadalomtól és környezettől, ezért stratégiájában szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás.

Társaságunk számos területen vállalja társadalmi vagy tudományos szempontból fontos kezdeményezések támogatását.

Cégünknél azon dolgozunk, hogy minden működésünkből adódó negatív társadalmi és környezeti hatást minimálisra csökkentsünk.

KÖRNYEZET

Felelősséggel működve

A PVC termékek gyártásának és szállításának metódusa a Környezet Irányítási Rendszer szabálya szerint lettek kialakítva. Ennek eredményeképp, a felhasználásra váró alapanyag pormentes folyamatokon keresztül kerül a gyártósorokhoz. Az Ongropack által használt technológiának minimális környezeti terhelést jelent.

Az Ongropack Kft. különleges figyelmet fordít a környezetvédelemre. Annak érdekében, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelelhessen, Környezetirányítási Rendszert működtet. A rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében a Társaságunk minden tevékenységét KIR kézikönyvében lejegyzett folyamatleírások szerint végzi.

A termelés során keletkező hulladék jelentős része visszaforgatásra kerül. Társaságunk a vissza nem forgatott, illetve veszélyes hulladékot elkülönítetten gyűjti és őrzi, ezek elszállításáról a törvényeknek megfelelően gondoskodik.

Vállalatunk éves hulladékkezelési jelentést készít, amelyet a kompetens hatóságoknak továbbít.

Önkéntes elkötelezettség

Az Ongropack Kft. kiemelten fontosnak tartja az európai PVC ipar környezettudatosság és fenntartható fejlődés jegyében kitűzött céljainak elérését.
A Vinyl 2010 program biztosítja a keretet a kitűzött célok megvalósításának megszervezéséhez és végrehajtásához, ezért vállalatunk elkötelezett a program kezdeményezései mellett. A 10 évre szóló Fenntartható Fejlődés Kezdeményezés felöleli a PVC teljes életciklusát, így konkrét célkitűzéseket tartalmaz a PVC gyártással járó emisszió ellenőrzésére, adalékanyagok használatára, illetve a felelősségteljes hulladékkezelésre vonatkozóan.

A Vinyl 2010 ajánlására az Európai Unió célul tűzte ki az ólomstabilizátorok 2015-ig való teljes kivonását a PVC termékek gyártásából. Független szakértők által készített Kockázatbecslés azt jelzi, hogy - tekintettel az átlagnépességre –nincs ok aggodalomra az ólom és ólomalapú kompaundoknak való környezeti kitettséggel kapcsolatosan, de a foglalkozási expozíciót az üzemekben tovább kell csökkenteni. Az Ongropack Kft. már 2008. júliusától megkezdte az ólomstabilizátorok kivonását, és 2009. januárjától kizárólag Ca-Zn-et használ a PVC síklemezek gyártása során.

KÖZÖSSÉG

Felelősséggel a munkavállalókért

 

Felelősséggel a közösségért az Ongropack Kft. egyik legfontosabb társadalmi felelősségének a munkavállalói kapcsolatait tartja. Céljainak eléréséhez valamennyi munkavállalójának elkötelezettsége, naprakész tudása, proaktív hozzáállása szükséges.

A gyorsan változó piaci elvárások gyors reagálást kívánnak, az ehhez szükséges szakmai háttért a Társaság képzési terve biztosítja. Az Ongropack nyitott az egyéni elképzelésekre és az olyan képzések biztosítására is, amelyek a munkatársak jövőbeni karrierjét támogatják. A jól képzett munkaerő a vállalat számára komoly versenyelőnyt jelent, míg a munkavállaló szempontjából a munkaerőpiaci értékét emeli. Az Ongropack csoportos élet- és balesetbiztosítást köt minden munkavállalójára. Munkatársaink egészségének megőrzése és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében szerződött üzemorvos áll
a munkavállalók rendelkezésére munkaidejük alatt.

Vállalatunk megalakulása óta támogatja szűkebb környezetének társadalmi és oktatásügyi kezdeményezéseit. Gyakori szponzorai vagyunk a környező települések iskolái, non-profit társaságai által szervezett eseményeknek.

A beszállítóink kiválasztásánál előnyt évez­nek a helyi beszállítók. Tudatos döntés ez, hiszen az ő tevékenységükkel a vállalat közvetett módon is hozzájárul a régión belüli gaz­dasági növekedéshez, a foglalkoztatott­ság fenntartásához.

A kistérségben élő felsőoktatási hallgatók gyakorlatszerzése céljából minden éven fogadunk gyakornokokat, akiknek kiemelkedő teljesítmény esetén biztos megélhetést kínáló munkahelyet ajánl társaságunk.

Csatolt fájlok